News Tek staten til retten for å stoppe ...

Tek staten til retten for å stoppe fjorddeponi

Naturvernforbundet får med seg Natur og Ungdom på søksmålet mot Klima- og miljødepartementet…

Read the full article on NRK

More news

May 27, 2022 • Faktisk

Derfor tillater Norge sjødeponi for gruveavfall

Read more

May 14, 2022 • Bergens Tidende (Pay Wall)

Førdefjorden: Slik vil konkurrenten drive gruve uten sjødeponi

Read more