News Derfor tillater Norge sjødeponi for...

Derfor tillater Norge sjødeponi for gruveavfall

Norge er et av svært få land i verden som fortsatt tillater at restavfall fra gruvedrift lagres i sjøen. Ekspertene er uenige om konsekvensene…

Read the full article on Faktisk

More news

May 14, 2022 • Bergens Tidende (Pay Wall)

Førdefjorden: Slik vil konkurrenten drive gruve uten sjødeponi

Read more

July 3, 2023 • Trimble

Trimble customer story: A complete picture from land and sea

Read more