News Førdefjorden: Slik vil konkurrenten...

Førdefjorden: Slik vil konkurrenten drive gruve uten sjødeponi

Nordic Mining vil sprenge toppen av Engebøfjellet og dumpe mesteparten i fjorden. Naboene planlegger underjordisk gruve uten deponi..

Read the full article on Bergens Tidende (Pay Wall)

More news

January 26, 2023 • Arctic Mineral Resources

Major landowner federations to support AMR against Nordic Mining ASA (NOM) in the Norwegian Supreme Court

Read more

January 26, 2023 • Arctic Mineral Resources

Skogeierorganisasjonene erklærer partshjelp for Høyesterett til fordel for Arctic Mineral Resources AS

Read more