News Stevnet staten for gruvedumping

Stevnet staten for gruvedumping

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom stevnet staten for gruvedumping til Nordic Mining ASA.

Tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden bryter med EUs vanndirektiv. Staten har brukt feil oversettelse av direktivet og ikke fått med seg hvor strengt det er. Dette er et av de viktigste ankepunktene mot staten i søksmålet som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom reiser.

Nordic Rutile har fått tillatelse til åpent dagbrudd i Engebøfjellet med dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. 15. november stevnet Natur og Ungdom og Naturvernforbundet staten for tillatelsene.

– En så voldsom forurensning av fjorden bryter klart med forbudet mot forringelse av vannkvaliteten, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Organisasjonene mener at staten har oversett strenge krav i to EU-direktiver og tillatt et svært naturødeleggende prosjekt selv om det finnes bedre alternativer til gruvedrift.

– Vi tror på full seier i denne saken. Staten har brutt gjeldende lovverk og tillatt et prosjekt som aldri bør få se dagens lys. Nå står en intakt vestlandsfjord med viktige gyteområder og lakseelver i fare for å bli ødelagt av gruveslam. Det kan vi ikke tillate, sier Gylver.

 

Hovedpunktene i stevningen
Det er advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre saken for miljøorganisasjonene. Søksmålet blir bygd på følgende rettslige innsigelser:

▪ Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav

▪ Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere

▪ Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene

 

Les mer på Naturvernforbundet sine sider her:

https://naturvernforbundet.no/fordefjorden/stevnet-staten-for-gruvedumping-article43591-4261.html

 

Se også presentasjon av saken fra Naturvernforbundets morgenmøte på Litteraturhuset tirsdag 15. november 2022:

More news

October 26, 2022 • Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources with a partial victory in a lawsuit against Nordic Rutile AS, a subsidiary of Nordic Mining ASA

Read more

October 25, 2022 • Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources vant delvis fram i søksmålet mot Nordic Rutile

Read more